Welkom

Het Werkkollektief Amsterdam (het WKA)  

helpt in het buitenland wonende Nederlands gepensioneerden / uitkeringsgerechtigden met:

  • de JAARAFREKENING van het Zorginstituut Nederland, c.q. het CAK.
  • de Nederlandse belastingzaken.

Advies en bezwaar, voor u zonder kosten.