Tarief

Gratis advies
Ik adviseer u zonder daarvoor een tarief te rekenen. 

Tarief bezwaar of beroep 
Mijn tarief voor het verzorgen van een bezwaar of beroep binnen de wettelijke bezwaar of beroepstermijn is gelijk aan de forfaitaire proceskostenvergoeding die u ontvangt als ik het bezwaar of beroep voor u win. Bij een ingebrekestelling is mijn tarief gelijk aan de eventueel toegekende dwangsom. 

Met uw machtiging regelt u dat een eventuele proceskostenvergoeding of dwangsom rechtstreeks naar het WKA wordt overgemaakt. Bij toekenning van de vergoeding of dwangsom verreken ik die met het door u te betalen tarief. Heb ik geen succes, dan breng ik u niets in rekening. Kortom, hoe het ook loopt, per saldo kost het u niets.

Tarief overige werkzaamheden
Voor overige werkzaamheden vermeld ik na intake welk tarief ik bereken voor de gehele zaakbehandeling. Ook hier geldt: no cure, no pay.